Grind in bouwdok Damen Verolme

januari 2021/maart2022 en juni/september 2023

ROS B.V. in samenwerking met
Hendriks Infra B.V.

 

Het project “Grind in bouwdok Damen Verolme” omvat het herhaaldelijk aanbrengen en verwijderen van 18.000 ton grind in een bouwdok, met twee belangrijke fasen.
De eerste fase vond plaats in 2021/2022, waarbij het grind werd gebruikt voor de constructie van twee tunnelelementen.
Later, in juni 2023, werd een tweede fase uitgevoerd om een van de tunnelelementen te repareren.

Tijdens dit project heeft ROS B.V. nauw samengewerkt met Hendriks Infra B.V., waarbij beide organisaties hun krachten en middelen hebben gebundeld om de efficiëntie van het project te maximaliseren.

‘Een van de uitdagingen tijdens dit project was de aanwezige tijdsdruk. Het vullen van het bouwdok met grind vereiste zorgvuldige planning en uitvoering binnen een beperkte tijdsspanne. Efficiënte organisatie, coördinatie en communicatie waren essentieel om het proces soepel te laten verlopen.’

Het logistieke proces omvatte het gebruik van 30 vrachtwagens die heen en weer reden tussen ROS Zand en Grindhandel in Schiedam en het bouwdok in de Botlek. Bij aankomst in het bouwdok werd het grind uit de vrachtwagens gestort door kranen met knijpers. Shovels stonden klaar op de bodem van het dok om het grind te verspreiden. Nadat al het grind gelijkmatig was verdeeld, zorgde een trekker met een kilverbord ervoor dat het grind geëgaliseerd werd, gevolgd door het gebruik van een wals om het geheel steviger te maken.

Met een tolerantie van +1 cm en -1 cm was precisie van groot belang in dit proces. Zodra het grind nauwkeurig was aangebracht, kon de bouw van de tunnelelementen door de tunnelmaker beginnen, met een solide ondergrond als basis.

Na voltooiing van de constructie werden de elementen in hun geheel uit het bouwdok gesleept. Vervolgens werd het project afgerond door de 18.000 ton grind te verwijderen, met behulp van een kraan voorzien van een verlengarm.

Later bleek dat een van de tunnelelementen beschadigd was geraakt tijdens het verzinken op de beoogde locatie. Om de reparatie van de tunnel in het bouwdok uit te kunnen voeren, moest het dok opnieuw worden gevuld met een laag grind.
Dit betekende opnieuw de inzet van  ROS B.V. en Hendriks Infra B.V.
Deze keer was de uitdaging groter, omdat het grind in opstaande rijen moest worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het gerepareerde tunnelelement weer van de bodem kon worden gelicht na de reparatie.

Na voltooiing van de reparatie zullen wij opnieuw betrokken zijn om het grind te verwijderen, waarmee het project volledig wordt afgerond.

Dit project illustreert de nauwe samenwerking tussen ROS B.V. en Hendriks Infra B.V. en het vermogen om complexe logistieke uitdagingen aan te pakken om een succesvolle uitvoering te garanderen.